wersja testowa serwisu

Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach będzie współpracował z Politechniką Łódzką

normal_e5dc8a88d2c3850ccee35504f675bbf40354f1cb

Dziś podpisano list intencyjny – wyrażenie woli współpracy zawarty między: Starostwem Powiatowym w Pabianicach i Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach reprezentowanymi przez: 

Starostę Pabianickiego – Krzysztofa Haburę

Wicestarostę Pabianickiego – Gabrielę Wenne - Błażyńską

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 – Pawła Szałeckiego

a Politechniką Łódzką Wydziałem Mechanicznym, reprezentowaną przez: Prof. dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka - Dyrektora, Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego. 


Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

1. Wspólnej realizacji innowacji pedagogicznej w zakresie inżynierii materiałowej.

2. Współpracy w zakresie wdrożenia i realizacji innowacji w programach nauczania realizowanych w klasach o profilu mechanicznym w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.

3. Współpracy w zakresie promocji i rekrutacji uczniów do klas realizujących innowację pedagogiczną w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.

4. Udoskonalania procesu kształcenia celem wzrostu umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach.

5. Organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy i aparaturowy Stron.

6. Przyjmowania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach na praktyki i staże zawodowe do firm współpracujących z Wydziałem Mechanicznym PŁ oraz Instytutem Inżynierii Materiałowej.

7. Przygotowywania uczniów jako potencjalnych słuchaczy kierunków mechanicznych Politechniki Łódzkiej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach