wersja testowa serwisu

W Guzewie powstanie punkt przedszkolny

prz0-1620731787
fot. Urząd Miejski w Rzgowie

Burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia drugiego punktu przedszkolnego Kornelki II w Guzewie. Radni przyjęli w tej sprawie uchwałę podczas XXXV sesji RM w Rzgowie.

- Z dniem 1 września 2021 r. Kornelki II rozpoczną działalność – mówi burmistrz Mateusz Kamiński. - Nowy punkt przedszkolny w Guzewie związany jest organizacyjnie z Przedszkolem Publicznym w Rzgowie. Zapewne Mariola Mikołajczyk, dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie skieruje do pracy w Guzewie nauczycielki powracające do pracy po dłuższej nieobecności.

Działalność Kornelków II jest finansowana z budżetu naszego przedszkola w Rzgowie. Punkt przedszkolny funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 13. W uzasadnionych przypadkach, na życzenie rodziców - godziny otwarcia punktu przedszkolnego mogą być zmieniane przez dyrektora przedszkola. Dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki może być wydłużony za zgodą samorządu, czyli organu prowadzącego.

Do punktu przedszkolnego Kornelki II będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lay, zamieszkałe w gminie Rzgów. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci w miarę wolnych miejsc. Punkt działa bez przerw feryjnych.

źródło: UM Rzgów