Policja w Zduńskiej Woli podsumowała rok

20240305_120542
fot. UM Zduńska Wola

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli podsumowała rok 2023. W rocznej naradzie uczestniczyli między innymi przedstawiciele samorządów z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz służb mundurowych.

W zduńskowolskiej komendzie odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty służby pełnionej przez policjantów w roku 2023. W spotkaniu, jakie odbyło się w auli Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli uczestniczyli przedstawiciele gmin i miasta powiatu zduńskowolskiego. Zebranym przedstawiono efekty pracy policjantów w minionym roku.

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli na terenie miasta Zduńska Wola odnotowała w ciągu całego 2023 roku 1277 przestępstw. To więcej o 293 niż w roku 2022. Mimo ogólnego wzrostu liczby przestępstw, mniej było kradzieży, których odnotowano 109. Ukradziono tylko jeden samochód. Doszło także do jednej bójki i pobicia. Policja zanotował 37 przypadków zniszczenia mienia oraz 60 przestępstw narkotykowych.

Do przestępstw gospodarczych należały oszustwa internetowe, wyłudzenia pożyczek i kredytów oraz nielegalny obrót alkoholem i tytoniem.


Na zduńskowolskich drogach w 2023 roku doszło do 23 wypadków drogowych. To o 8 więcej niż w roku 2022. W jednym wypadku na terenie Zduńskiej Woli zginęła jedna osoba.

W całym 2023 r. w Zduńskiej Woli odnotowano 404 kolizje drogowe. To o 68 więcej niż w roku poprzednim.

W 2023 roku policjanci wypełnili w Zduńskiej Woli 23 formularze Niebieskiej Karty. 42 osoby dotknięte zostały przemocą w rodzinie, w tym 21 kobiet, 2 mężczyzn i 19 dzieci. Policjanci zakwalifikowali 24 osoby, w tym 22 mężczyzn i 2 kobiety, jako potencjalnych sprawców przemocy. Ze względu na rodzaj przemocy stwierdzono: w 30 przypadkach przemoc fizyczną, w 37 przypadkach przemoc psychiczną. W jednym przypadku przemoc seksualną oraz w 13 przypadkach przemoc innego rodzaju.

Źródło: UM Zduńska Wola