wersja testowa serwisu

Nowe symbole Miasta Zgierz zatwierdzone

2021-02-25_nowy-herb-zgierza

Mamy nowe, ulepszone projekty symboli miejskich. Uchwałę o zmianie statutu miasta, polegającą na wprowadzeniu do niego projektów nowych symboli Miasta Zgierza, zgierscy radni podjęli w dniu 25 lutego 2021 na XXXII sesji. Tym samym Zgierz dołączył do grona miast sygnujących się właściwymi heraldycznie symbolami.

O tym, że symbole miasta wymagają poprawy przekonywali wcześniej eksperci. Pan Marek Adamczewski (notabene zgierzanin) w publikacji „Pieczęcie i herby miejskie Zgierza" (2010 r.) podał w wątpliwość, czy obecnie używane herb oraz flaga dobrze identyfikują miasto i czy zostały poprawnie wprowadzone. Podobnie eksperci Komisji Heraldycznej: krytycznie ocenili wzór graficzny współczesnego herbu Zgierza i zaproponowali jego zmianę.

Prace nad nowym herbem, a także nową flagą, trwały od 2019 roku.

- Restylizowane insygnia miejskie prezentujemy w szczególnym momencie, gdy nasze miasto świętuje 200-lecie Umowy Zgierskiej - powiedział Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - Zmiany były koniecznie, a wymiana symboli nie będzie gwałtowna. Poszczególne elementy będą sukcesywnie wymieniane, w dłuższym okresie czasu. Do zmian podeszliśmy kompleksowo, nie oznacza to jednak, że będziemy zlecali w tej chwili wykonanie wszystkich elementów, np. łańcuchów. Szczególnie w obecnej sytuacji finansowej naszego samorządu. W najbliższym czasie wprowadzimy tylko niezbędne zmiany - wyjaśnia Prezydent.

Nowe symbole gminy zostały opracowane w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii oraz sztuki współczesnego projektowania graficznego. Ich wzory uzyskały w styczniu 2021 roku pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej. Zmiany w statucie miasta wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

HERB

Herbem miasta Zgierz jest położony w czerwonym polu srebrny (biały) mur bramny o wątku kamiennym, z trzema basztami bez okien. Baszta środkowa jest wyższa i szersza. Wszystkie baszty zwieńczone są blankami oraz złotymi (żółtymi) daszkami.

W murze znajduje się otwarta brama przejazdowa, w której umieszczony jest biały orzeł w złotej (żółtej) koronie otwartej, z uniesionymi skrzydłami, o złotym (żółtym) dziobie i szponach. Całość osadzona została w późnogotyckiej tarczy typu hiszpańskiego.

Herb stanowi nawiązanie do historycznego wizerunku widniejącego na odciskach pieczęci miejskiej z roku 1791 oraz 1797. Wizerunek orła poddany został graficznej stylizacji bazującej na XVIII-wiecznej tradycji przedstawieniowej godła Królestwa Polskiego.

Wizerunek godła heraldycznego oparty został na opisie postaci herbu zatwierdzonego w Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Zgierza (M.P. 1936 nr 241 poz. 425).

BARWY

Barwami miasta będą: biel, żółć, czerwień i czerń.

FLAGA

Konstrukcja flagi oparta jest na proporcjach 5:8 przełożonych na podział 20:32. Na płacie położony został centralnie wizerunek godła miasta w odległości 2/20 od górnej krawędzi płata i 3/20 od dolnego jego skraja. Płatowi przyporządkowana została czerwona barwa pola tarczy.

PIECZĘCIE

Pieczęć miasta Zgierza stanowi wizerunek godła miasta otoczony legendą otokową.

Legenda o treści odpowiedniej dla przeznaczenia pieczęci, obwiedziona jest pojedynczą zewnętrzną i wewnętrzną linią otokową. Zgodnie z tradycją sfragistyczną, napis otokowy rozpoczyna się w najwyższym punkcie pieczęci krzyżem inicjalnym. Nawiązuje to do historycznych przedstawień pieczęci oraz tradycji rozpoczynania pism urzędowych uroczystym wezwaniem «In Nomine Domini. Amen.

- W Imię Pańskie. Amen.» Napis w otoku biegnie w układzie ciągłym, co także stanowi tradycyjne nawiązanie do średniowiecznych wizerunków napieczętnych.

Pieczęci poszczególnych organów gminy posiadają opisy w brzmieniu:

  • + MIASTO ZGIERZ
  • + PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
  • + RADA MIEJSKA

W ZGIERZU ŁAŃCUCHY PREZYDENTA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA ZGIERZA

Insygnium organów władzy Miasta Zgierza są łańcuchy wykonane z metalu, ozdobione klejnotem w postaci medalionu, zawierającego wizerunek heraldycznego symbolu miasta.

Ogniwa łańcucha stanowią stylizowane czółenka oraz krosna tkackie. Stanowią one nawiązanie do historycznej tradycji Zgierza jako „miasta tkaczy". Na metalowej osnowie stylizowanych krosn tkackich utkane są drucikiem dwie daty: 1831 oraz 2021. Pierwsza odwołuje się do Umowy Zgierskiej, a druga do ustanowienia insygnium.

Część przednia łańcucha składa się z medalionu oraz z dwóch ogniw imitujących krosna tkackie i 10. ogniw w kształcie czółenka. Część tylna składa się z 6. ogniw w kształcie czółenka oraz okrągłego ogniwa z umieszczonymi wewnątrz trzema czółenkami. Obie części łańcucha połączone są plecionką imitującą tkaninę.

Łańcuch Prezydenta Miasta Zgierza wykonany jest z metalu złotego, a łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta z metalu srebrnego.

AUTOR

Opracowanie restylizacji heraldyczno-graficznej herbu wykonał poznański projektant Aleksander Bąk. Autor poprawnej heraldyki zgierskiej to ceniony twórca grafiki użytkowej. Specjalista w kreacji znaków graficznych, a także symboli tożsamościowych dla jednostek samorządu terytorialnego - herbów i weksyliów.

Jest autorem lub współautorem projektów oraz kampanii z zakresu brandingu, projektowania opakowań, reklamy wizerunkowej, marketingu bezpośredniego oraz marketingu terytorialnego.

Twórca naszego projektu stworzył ponad 80 wdrożonych znaków graficznych, m in. projekt JakiZnakTwój.pl oraz Repozytorium herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały", Jest także wykonawcą załączników graficznych do ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ilustracje:

  1. Historyczna pieczęć Zgierza z 1791 roku
  2. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 roku
  3. Nowy herb Zgierza
  4. Nowa flaga Zgierza
  5. Pieczęcie Zgierza
  6. Insygnia władzy - łańcuch Prezydenta Miasta Zgierza i łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zgierzu

Dane autora:

Aleksander Bąk
projektant grafiki użytkowej
www.aleksanderbak.pl

źródło: UM Zgierz