wersja testowa serwisu

Nielegalny handel na Rynku Bałuckim pod lupą KAS i Policji

article2
Krajowa Administracja Skarbowa systematycznie kontroluje Rynek Bałucki w Łodzi.Na targowisku nie brakuje sprzedawców nastawionych na szybki i łatwy zysk oraz kupujących nielegalne produkty w niższej, pozornie atrakcyjnej cenie, ale wątpliwej jakości.

Od 18 do 24 lutego funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, prowadzili działania na Rynku Bałuckim w Łodzi, ukierunkowane na zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami akcyzowymi.

W wyniku podjętych czynności przy ulicy Łagiewnickiej, Ceglanej i Tokarskiej zabezpieczono łącznie 22 560 sztuk papierosów, ponad 20 kg tytoniu i 12 litrów alkoholu, o łącznej wartości rynkowej ponad 32 tys.zł.


W trakcie działań zatrzymano 4 osoby (31-letnią kobietę oraz mężczyzn w wieku 24, 35 i 52 lat) wprowadzające do obrotu papierosy bez polskich znaków akcyzy.
Zatrzymane wyroby zostały przekazane do magazynu depozytowego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.


Dalsze postępowanie w sprawie prowadzone będzie przez komórkę dochodzeniowo-śledczą Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

Kontrole Służby Celno - Skarbowej, nakierowane na walkę z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi - poza aspektem finansowym – mają duży wpływ na ograniczanie uzależnień od tytoniu i alkoholu, m. in. wśród młodzieży. To właśnie ta grupa często kupuje papierosy i tytoń bez akcyzy, kierując się niższą ceną oraz dostępnością wyrobów również dla osób poniżej 18 roku życia – tu nikt nie sprawdza dowodu osobistego.

„Pamiętajmy, że papierosy i tytoń sprzedawane bez polskich znaków akcyzy są bardzo złej jakości i mogą być szkodliwe dla zdrowia. Wytwarzane i przechowywane są w warunkach dalece odbiegających od standardów sanitarnych i zasad produkcji tego typu wyrobów" – ostrzegają kontrolujący.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi