wersja testowa serwisu

Na drogach powiatu trwają przygotowania do akcji "Zima"

Akcja-Zima
fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (początek lutego 2021 r.)

W zarządzie Powiatu Zduńskowolskiego jest prawie 200 kilometrów dróg oraz około 40 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych.

Na drogach powiatowych w Gminie Zduńska Wola oraz Gminie Zapolice prace związane z ich zimowym utrzymaniem wykonują pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli. Ponadto, w ramach zadań własnych Powiatowego Zarządu Dróg jest między innymi odśnieżanie oraz usuwanie śliskości ścieżek rowerowych i chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej, jeżeli chodnik ten nie przylega bezpośrednio do sąsiedniej nieruchomości, znajdującej się poza pasem drogowym. Do tego używany jest własny sprzęt i zgromadzona mieszanka piasku i soli oraz samej soli. Na zakup soli i piasku przeznaczono 79.285,80 zł.


Usługi transportowo-sprzętowe w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego realizują również firmy zewnętrzne wyłonione w formie przetargu nieograniczonego. Dotyczy to ulic i dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz Gminy i Miasta Szadek. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg następuje tylko na indywidualne zlecenie zamawiającego (pisemnie lub telefonicznie) i jest rozliczane według cen jednostkowych (praca sprzętu, zużycie materiału). W tym celu podpisano dwie umowy z dwoma wykonawcami na łączną kwotę 525.000,00 zł.

Źródło: UM Zduńska Wola