Monstrualny żuraw w drodze! Jego podróż zatrzymali inspektorzy i wykazali szereg nieprawidłowości

Monstrualny żuraw w drodze! Jego podróż zatrzymali inspektorzy wykazali szereg nieprawidłowości
GITD

Blisko 62 tony zamiast dopuszczalnych 32 ważył specjalistyczny pojazd - żuraw samochodowy. Osie dźwigu samojezdnego też wywierały za duże naciski na drogę. Nienormatywny pojazd poruszał się bez wymaganego zezwolenia, więc został skierowany na wyznaczony parking strzeżony. Naruszenia stwierdzili inspektorzy łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

We wtorek, 23 maja, na ekspresowej „ósemce" w okolicach Wolborza, patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli pięcioosiowy żuraw samochodowy. Został on skierowany na wagi inspekcyjne w celu weryfikacji rzeczywistej masy całkowitej oraz nacisków osi na drogę. 

- Kontrola wykazała znaczne przekroczenia dopuszczalnych parametrów w tym zakresie. Pojazd ważył 61,8 t zamiast przepisowych 32 t. Przy tak dużej masie przekroczone były również naciski osi na drogę nawet o 37 proc. To z kolei przyczynia się do szybszej degradacji nawierzchni jezdni i obiektów mostowych. Dźwig o takiej masie i naciskach osi mógłby poruszać się po drogach publicznych, ale pod warunkiem – przewoźnik powinien uzyskać właściwe zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego. W tym przypadku kierowca nie okazał wymaganego dokumentu do kontroli. Oprócz tego brakowało pojazdu pilotującego żuraw na trasie przejazdu - przekazuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

W tej sytuacji inspektorzy wstrzymali przejazd nienormatywnego pojazdu do miejsca docelowego. Skierowali dźwig na wyznaczony parking strzeżony. Odjedzie z parkingu po uzyskaniu i okazaniu przez przedsiębiorcę wymaganego zezwolenia oraz zapewnieniu właściwego pilotażu. 

- Wobec przedsiębiorcy zostanie też wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy prawo o ruchu drogowym. Grozi mu 18 000 zł kary - dodają pracownicy GITD.