Gmina Zduńska Wola: Umowa na Cyberbezpieczny Samorząd podpisana

internet-3484137_1280
fot. pixabay

W dniu 2 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zduńska Wola i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt grantowy, złożony przez Gminę Zduńska Wola ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności Urzędu Gminy Zduńska Wola oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zaplanowano m. in. wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wdrożenie systemu SYSLOG/SIEM, wzmocnienia systemu zdalnego dostępu oraz zakup agregatu prądotwórczego. Projekt zostanie zakończony audytem podjętych działań.

Koszt realizacji całości projektu wyniesie 695 000,00 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 580 000,00 zł (w tym dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 83,00%, oraz dofinansowania z budżetu państwa stanowiące 17,00%).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Źródło: Gmina Zduńska Wola