Ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023"

264-182360
fot. KPP Wieluń

W dniach 15-16 listopada 2023 r. w powiecie wieluńskim zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023", których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Wieluniu we współpracy z Urzędem Miejskim w Wieluniu. Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestniczą w tego typu ćwiczeniach, aby profesjonalnie służyć społeczeństwu.

W ramach tych ćwiczeń odbyło się m.in. szkolenie teoretyczno- praktyczne z obszaru bezpieczeństwa fizycznego z elementami zasad reagowania na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu, które prowadził ekspert do spraw antyterroryzmu. Kolejno wdrożono scenariusz ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na rozwijanie i doskonalenie umiejętności współdziałania zespołowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zgodnie ze scenariuszem pracownik Starostwa Powiatowego w Wieluniu informuje dyżurnego wieluńskiej jednostki policji o znalezieniu w budynku urzędu podejrzanej paczki, w której może znajdować się ładunek wybuchowy. Po otrzymaniu powiadomienia miejsce natychmiast skierowany został patrol policji celem weryfikacji otrzymanego zgłoszenia. Po wstępnym rozpoznaniu mundurowi przekazują, że informacja o podłożonym ładunku jest wiarygodna. W związku z tym policjanci przystąpili do zabezpieczenia budynku przed dostępem osób postronnych. Następuje ewakuacja wszystkich osób tam się znajdujących, a w promieniu 150 metrów mundurowi blokują przejazd samochodów, organizują objazdy oraz zapewniają płynność ruchu. O zagrożeniu poinformowani zostali również wszyscy mieszkańcy pobliskich domostw oraz osoby znajdujące się w zagrożonej strefie. Oni też na czas prowadzonej akcji muszą ją opuścić. Na miejscu mundurowi współdziałają z pozostałymi wezwanymi służbami. Kolejno policjant z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego sprawdza czy rzeczywiście porzucona paczka zawiera materiał wybuchowy. Nie potwierdził on początkowych przypuszczeń. Na miejsce skierowani zostają policjanci z grupy dochodzeniowo--śledczej, którzy zabezpieczają wszelki materiał dowodowy w tej sprawie.

W działania zaangażowani byli funkcjonariusze wieluńskiej komendy, strażacy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu, pracownicy Urzędu Miasta w Wieluniu, Pogotowie Gazowe, zakład energetyczny, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, przedstawiciele gmin powiatu wieluńskiego odpowiedzialni za realizację zadań obronnych.

Ćwiczenia miały bardzo ważne znaczenie. Tego typu działania są doskonałą okazją do wypracowywania metod i form współdziałania różnych służb w realnych warunkach zagrożenia. Ciągłe doskonalenie zawodowe wpływa na jeszcze wyższą zdolność do działania w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ważne jest przećwiczenie systemów współpracy między służbami.

Źródło: KPP Wieluń